Trend Table for GSST - Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF

Current Trend Strength: Strong
Date Grade ADX Long Term Intermediate Term Short Term % Chg
Apr 14 F Strong Flat Flat Flat 0.03%
Apr 13 F Strong Flat Flat Flat 0.06%
Apr 12 F Weak or Absent Flat Flat Flat 0.04%
Apr 9 F Weak or Absent Flat Flat Flat 0.06%
Apr 8 F Weak or Absent Flat Flat Flat 0.07%
Apr 6 F Weak or Absent Flat Flat Flat 0.03%
Apr 5 F Weak or Absent Flat Flat Flat 0.02%
Apr 1 F Weak or Absent Flat Flat Flat 0.03%
Mar 31 D Weak or Absent Flat Flat Flat -0.04%
Mar 30 D Weak or Absent Flat Flat Flat -0.03%
Mar 29 C Weak or Absent Flat Flat Flat -0.10%
Mar 26 D Weak or Absent Flat Flat Flat -0.04%
Mar 22 D Weak or Absent Flat Flat Flat -0.05%
Mar 19 D Weak or Absent Flat Flat Flat -0.04%
Mar 18 D Weak or Absent Flat Flat Flat -0.04%
Mar 17 F Weak or Absent Flat Flat Flat -0.02%
Mar 16 F Strong Flat Flat Flat 0.00%
Mar 12 F Strong Flat Flat Flat 0.01%
Mar 11 F Strong Flat Flat Flat -0.03%
Mar 10 F Strong Flat Flat Flat -0.04%
Mar 9 F Strong Flat Flat Flat -0.07%
Mar 8 D Strong Flat Flat Flat -0.06%
Mar 5 D Strong Flat Flat Flat -0.06%
Mar 4 D Strong Flat Flat Flat -0.04%
Mar 3 D Strong Flat Flat Flat -0.06%
Mar 2 D Strong Flat Flat Flat -0.07%
Feb 25 C Strong Flat Flat Flat -0.12%
Feb 24 D Strong Flat Flat Flat -0.11%
Feb 23 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 22 D Strong Flat Flat Flat -0.12%
Feb 19 D Strong Flat Flat Flat -0.12%
Feb 18 D Strong Flat Flat Flat -0.16%
Feb 17 D Strong Flat Flat Flat -0.12%
Feb 12 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 11 D Strong Flat Flat Flat -0.12%
Feb 10 F Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 9 D Strong Flat Flat Flat -0.11%
Feb 8 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 5 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 4 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 3 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Feb 2 D Strong Flat Flat Flat -0.12%
Feb 1 D Strong Flat Flat Flat -0.12%
Jan 28 D Strong Flat Flat Flat -0.08%
Jan 27 C Strong Flat Flat Flat -0.09%
Jan 26 D Strong Flat Flat Flat -0.08%
Jan 25 F Strong Flat Flat Flat -0.08%
Jan 22 D Strong Flat Flat Flat -0.10%
Jan 21 D Strong Flat Flat Flat -0.08%
Jan 20 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Jan 19 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Jan 15 F Strong Flat Flat Flat -0.04%
Jan 14 F Strong Up Flat Flat -0.04%
Jan 13 F Strong Up Flat Flat -0.04%
Jan 12 F Strong Up Flat Flat -0.02%
Jan 11 F Strong Up Flat Flat -0.02%
Jan 8 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Jan 7 F Strong Up Flat Flat -0.08%
Jan 6 F Strong Up Flat Flat -0.02%
Jan 5 D Strong Up Flat Flat -0.10%
Dec 31 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 30 F Strong Up Flat Flat -0.02%
Dec 29 D Strong Up Flat Flat -0.04%
Dec 28 D Strong Up Flat Flat -0.10%
Dec 24 D Strong Up Flat Flat -0.14%
Dec 23 D Very Strong Up Flat Flat -0.14%
Dec 22 D Very Strong Up Flat Flat -0.10%
Dec 21 D Very Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 18 D Very Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 17 D Very Strong Up Flat Flat -0.10%
Dec 16 D Very Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 15 D Very Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 14 D Very Strong Up Flat Flat -0.12%
Dec 11 D Very Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 10 D Very Strong Up Flat Flat -0.06%
Dec 9 D Strong Up Flat Flat -0.06%
Dec 8 F Strong Up Flat Flat -0.04%
Dec 7 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Dec 4 F Strong Up Flat Flat -0.04%
Dec 3 D Strong Up Flat Flat -0.04%
Dec 2 D Strong Up Flat Flat -0.02%
Dec 1 F Very Strong Up Flat Flat 0.01%
Nov 30 D Very Strong Up Flat Flat -0.08%
Nov 27 D Very Strong Up Flat Flat -0.06%
Nov 25 D Very Strong Up Flat Flat -0.07%
Nov 24 D Very Strong Up Flat Flat -0.05%
Nov 23 D Very Strong Up Flat Flat -0.05%
Nov 20 D Strong Up Flat Flat -0.04%
Nov 19 D Strong Up Flat Flat -0.04%
Nov 18 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Nov 17 D Strong Up Flat Flat -0.08%
Nov 16 D Strong Up Flat Flat -0.06%
Nov 13 D Strong Up Flat Flat 0.02%
Nov 12 D Strong Up Flat Flat 0.00%
Nov 11 D Strong Up Flat Flat 0.02%
Nov 10 F Strong Up Flat Flat 0.07%
Nov 9 F Strong Up Flat Flat 0.08%
Nov 6 F Strong Up Flat Flat 0.06%
Nov 5 F Strong Up Flat Flat 0.05%
Nov 4 D Strong Up Flat Flat 0.10%
Nov 3 D Strong Up Flat Flat 0.05%
Nov 2 C Strong Up Flat Flat 0.10%
Oct 30 A Strong Up Flat Flat -0.04%
Oct 29 C Strong Up Flat Flat 0.06%
Oct 28 B Strong Up Flat Flat 0.02%
Oct 27 C Strong Up Flat Flat 0.04%
Oct 23 C Strong Up Flat Flat -0.03%
Oct 22 C Strong Up Flat Flat -0.04%
Oct 21 C Strong Up Flat Flat 0.04%
Oct 20 C Strong Up Flat Flat 0.00%
Oct 19 C Strong Up Flat Flat 0.00%
Oct 16 C Strong Up Flat Flat -0.02%
Oct 15 C Strong Up Flat Flat 0.01%
Oct 14 C Strong Up Flat Flat 0.04%
Oct 13 C Strong Up Flat Flat -0.01%
Oct 12 C Strong Up Flat Flat 0.02%
Oct 9 C Strong Up Flat Flat 0.04%
Oct 8 C Strong Up Flat Flat 0.10%
Oct 7 B Strong Up Flat Flat -0.02%
Oct 6 B Strong Up Flat Flat 0.00%
Oct 5 B Strong Up Flat Flat -0.02%
Oct 2 B Strong Up Flat Flat 0.00%
Oct 1 B Strong Up Flat Flat 0.00%
Sep 30 B Strong Up Flat Flat -0.02%
Sep 29 B Strong Up Flat Flat -0.06%
Sep 28 B Strong Up Flat Flat 0.06%
Sep 25 B Strong Up Flat Flat 0.03%
Sep 24 A Strong Up Flat Flat 0.04%
Sep 23 A Strong Up Flat Flat 0.02%
Sep 22 B Strong Up Flat Flat 0.08%
Sep 21 B Strong Up Flat Flat 0.02%
Sep 18 B Strong Up Flat Flat -0.06%
Sep 17 B Strong Up Flat Flat 0.01%
Sep 16 C Strong Up Flat Flat 0.00%
Sep 15 C Strong Up Flat Flat -0.01%
Sep 14 C Strong Up Flat Flat 0.01%
Sep 11 B Strong Up Flat Flat 0.04%
Sep 10 B Strong Up Flat Flat 0.04%
Sep 9 C Strong Up Flat Flat 0.01%
Sep 8 B Strong Up Flat Flat 0.02%
Sep 4 C Strong Up Flat Flat 0.04%
Sep 3 C Strong Up Flat Flat 0.06%
Sep 2 C Strong Up Flat Flat 0.04%
Sep 1 C Strong Up Flat Flat 0.03%
Aug 31 C Strong Up Flat Flat -0.03%
Aug 28 C Strong Up Flat Flat 0.00%
Aug 27 C Strong Up Flat Flat -0.02%
Aug 26 C Strong Up Flat Flat -0.04%
Aug 25 C Strong Up Flat Flat 0.12%
Aug 24 C Strong Up Flat Flat 0.14%
Back to the Main GSST Page...